Avduket deler av Lillesands siste og kanskje eneste likvogn