Mener kommunen bør støtte urnebegravelser: - Vil lønne seg på sikt

foto