foto
Forfatter Hans Morten Sundnes ble nysgjerrig da han på forretningsreise i Japan fikk høre om den norske ølbryggeren Copeland. Han begynte å grave i historien, og endte opp her, i Øvregate 32 i Lillesand, hvor Johan Martinius Thoresen (seinere William Copeland) vokste opp.

William Copeland. Har vi ham nå?