Folk reiser fra fjern og nær for å oppleve dette

foto