foto
Lorentz D. Klüwer tegnet denne minnetavlen som sto ved Lofthus’ grav i Christiania. Tilhører NTNU

Skipper Lofthus