foto
John-Peder Denstad: John-Peder Denstad Foto: Thor Børresen

– Man må alltid se etter lyset og tenke løsninger