Godkjenner Sjømannshjemmet som kulturskole – på vilkår

foto