Det eneste bildet av gamle Birkenes kirke, bygd i stein i middelalderen, er dette prospektet fra 1845. Fra www.agderkultur.no

En svensk ekspedisjon

På midten av 1700-tallet var Lillesand et lite sted langs agderkysten. Men på begge sider av Lillesand lå større befolkningssentra med flere mennesker og mer aktivitet.