Får bruke rommet – men må kunne tilbakeføres på 72 timer

foto