Sjøsetting av blinde landkrabber – Her setter de ut

foto