Vil ha driftsstøtte til Øya som fast budsjettpost

foto