Torsdag får du se kjendisene hoppe fra Justøybrua

foto