Historien om bautaen på det glade hjørnet

På «det glade hjørnet», ved Tollboden i Lillesand sto det fra gammelt av en stor bautastein. Den har dessverre blitt fjernet i moderne tid, og det er få som har undersøkt den nøye.