foto
MØGLESTU GJESTGIVERI:: Før Aabels tid holdt gjestgiveri og skysstasjon på Møglestu til i flere forskjellige hus. Huset til venstre var gjestgiveri under Thor Aanonsen Grøm da det ble avbildet av Mogens Moe i 1810. Huset er revet. Bildet utlånt av Lillesand by- og sjøfartsmuseum Foto: Mogens Moe

Den reisende tyskeren og den unge kapellanen