Stort ungdomsengasjement på paroleverksted før kvinnedagen

foto