foto
Logoen til Conrad Langaards Tobakfabriker

Et stykke av landets industrihistorie

Kristiansand fikk sine byrettigheter i 1641. Lillebroren ved Sandsfjorden måtte vente i ytterligere 350 år før den kunne kalle seg by. I løpet av alle disse årene har Lillesand fostret mennesker som har satt sitt preg på Norges historie.