Støtte til vikingfilm satt på vent etter konkurs

foto