foto
De to trehusene ble revet på 50-tallet. De lå vis-a-vis baker Knudsens bygg som vi ser hjørnet av ytterst til venstre og Smauet som også var bebygd. Langs Østregate var det parkanlegg utstyrt med benker der folk satt og betraktet bylivet. Nå mener kommuneadministrasjonen at strekningen langs Storgata skal bebygges. (Fotoet ble utlånt av Ester Paulsen).

Da Brandius stjal roser i byens bed