Mekkegruppa og dykkeklubben har fått penger – er du neste?

foto