foto
Dagens Hotel Norge består delvis av driftsbygningen i Majors garveri på 1830-tallet. Bygget ses helt til venstre i dette bildet som trolig er fra 1860-tallet.

Majors sønn og hans venner fra Grimstad