foto
Noan Chr. Gauslaa sammen med sine medarbeidere i lokalavisen.

Var redaktør, ordfører, stortingsmann og skolesjef – samtidig