Grønn gudstjeneste fikk menigheten i kano for Ecuador

foto