foto
FLØRENES: I 1358 var det nok atskillig færre hus enn på dette bildet fra 1920. Scannet av Lillesand by- og sjøfartsmuseum på Agderbilder

Med sikkerhet i Flørenes

Et skinnbrev fra 1358.