Mange viktige nasjonale og internasjonale saker blir håndtert på Nygårds jorde

foto