Dette betyr torskefiskeforbudet for deg som bor i Lillesand