Slik vil den nye kultursjefen fordele kulturpotten