Kandidatene i Lillesand presenterer seg

13 personer stiller opp til menighetsrådsvalget i Lillesand i år. Slik presenterer de seg selv:

Kirkevalget har havnet noe i skyggen av kommunevalget og valg til fylkesting. Også ved kirkevalget er det to valg. Vedbispedømmerådsvalgeter det tre lister å velge mellom, mens valget til menighetsråd er rent personvalg. 

Dette er kandidatene som stiller opp i Lillesand i år: 

1.Gunnar Kulia

{{imageLeft}}

Kort om deg selv:Jeg er 62 år og gift med Ingjerd. Oppvokst i Lillesand. Jeg er siviløkonom og arbeider med forretningsutvikling og ledelse i næringslivet. I Lillesand er jeg engasjert i kultur som leder av Lillesand Kunstforening. Jeg sitter i Gudstjenesteutvalget i menigheten

Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet?

Jeg er glad i vår menighet og ønsker at flest mulig i Lillesand skal oppleve at kirken er relevant, positiv og meningsfull for våre liv.  Jeg vil gjerne bidra til videre utvikling av Lillesand menighet som er åpen, samarbeidende og nysgjerrig. Jeg håper også å kunne være med på kontinuerlig utvikling av gode samarbeidsformer mellom kirkens ansatte og oss som kirkemedlemmer

Hvilke tanker har du om arbeidet i Lillesand menighet?

At det bidrar til å utvikle gode fellesskap i tro og tvil for oss som ønsker å tilhøre kirken i Lillesand menighet

Hvilke saker har du spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for?

Legge til rette for barnefamilier og unge i menigheten.

Vektlegge kultur og samarbeid med de mange flotte foreninger og lag som vi har i Lillesand. Etablering av Kirkens Bymisjon i Lillesand / utvikling av diakonale tilbud.

2. Hildegunn Buene Hunemo

{{imageLeft}}

Kort om deg selv:Jeg er 38 år, gift og har tre flotte jenter fra 4,-10 år. Jeg er utdannet sosionom og jobber som miljøterapeut på Lillesand ungdomsskole. Jeg liker hage, matlaging og ellers være sammen med familie og venner.

Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet?

Jeg synes arbeidet med nytt menighetshus er spesielt spennende. Jeg ønsker også at det er spennende å få være med på å forme og utvikle en menighet.

Hvilke tanker har du om arbeidet i Lillesand menighet?

Jeg tror at vi har stort potensiale i Lillesand menighet. Jeg håer at vi kan skape en plass der alle generasjoner føler at de hørere hjemme og trives.

Hvilke saker har du spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for?

Menighetshus og barne- og ungdomsarbeid

3. Cathrine Borgen

{{imageLeft}}

Kort om deg selv:Jeg blir 44 år i august og har fylt livet mitt så langt med mye forskjellig. Det har vært preget av mange forskjellige felleskap i inn- og utland. Friluftsliv og aktivitet er viktige ingredienser i livet. Jeg har blitt veldig glad i heiene, skogen og sjøen i Lillesand. Det er fantastiske muligheter både til fots og til sykkel. Skjærgården har jeg oppdaget i kajakk, men egen båt og som frivillig på redningsskøyta. I disse dager jobber jeg med en doktorgrad med tema etikkdidaktikk i økonomiutdanning. Faglig er jeg spredt med fokus på pedagogikk, veiledning, organisasjonsutvikling, ledelse og idretts- og kristendomsfag. Menighet og det å være en del av et fellesskap hvor vi sammen kan prøve å leve etter det vi tror på er alfa og omega for meg.

Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet?

Nå er tiden kommet for at det ikke er mulig å si at min kompetanse og engasjement hører til blant barn og unge, for det er der jeg gjør en best mulig jobb. Kunnskap og erfaring fra organisasjons- og menighetsarbeid de siste årene gjør at jeg tror jeg har noe å bidra med i menighetsrådet. Jeg har lyst til å være med å bygge og gjøre min hjemmemenighet til et felleskap som er bra for dem som er der og et sted flere kan kjenne det er godt å være

Hvilke tanker har du om arbeidet i Lillesand menighet?

Det er mye bra i Lillesand menighet, men også mange områder vi kan jobbe og utvikle. Kontinuerlig arbeid med barne- og ungdomsarbeid er viktig for å holde en menighet levende. Et levende felleskap fordrer og en opplevelse av tilhørighet og ansvar. For å bygge felleskap må vi møtes. For at vi skal gi hverandre påfyll og veiledning må vi være på samme sted. For å oppleve seg sett, må det være noen til å se. Det å skape gode rammer rundt gudstjeneste kan være et slikt sted

Hvilke saker har du spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for?

Jeg tror menighetsrådets viktigste oppgave er å se menigheten som en helhet med alle sine utfordringer. Så svaret er; at jeg brenner for å bygge en levende, omsorgsfull og inkluderende menighet i Jesu navn

4. Jørgen Forseth Jacobsen

{{imageLeft}}

Kort om deg selv:Jeg er født og oppvokst i Trondheim, er 74 år og har kone, 2 barn og 6 barnebarn. Jeg var med i menighetsråd i Hoeggen menighet i Trondheim i flere perioder. Fortsatt har jeg interesser i en bedrift som jeg var med å starte for 30 år siden.

Vi kom til Lillesand for fire og et halvt år siden, og har vært med i menighetsrådet de siste fire årene, de to siste som leder.

Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet?

Jeg er interessert i menigheten og kirken, og ønsker å gjøre noe for menigheten og medlemmene.

Hvilke tanker har du om arbeidet i Lillesand menighet?

Det er viktig å få samlet menigheten – det er flere store oppgaver som ligger foran oss. Vi må få flere til å engasjere seg i arbeidet for det mangler frivillige til bl.a. besøkstjeneste, barnearbeid og kirkelige oppgaver. Vi må få bedret økonomien og få Kirkens budskap ut til flere, bl-a- med å få «Kirkehilsen» ut flere fanger i året. Dette er Kirkens talerør som når ut til alle husstander. Så oppgavene er mange.

Hvilke saker har du spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for?

Å få satt Tingsalen i bedre stand – særlig utvendig, og nytt Menighetshus.

5. Anita Frydenlund Austdal

{{imageLeft}}

Kort om deg selv:Jeg bor i Lillesands vakreste gate, Øvregate, sammen med en hengiven hund og en fotballinteressert mann. Våre to barn har flyttet til Bergen og Århus, og jeg har nettopp oppdaget gledene ved å være med i Lillesands Kvinnelige Fridykkerklubb. Jeg er utdannet sosionom ved Diakonhjemmet høyskole, og har tidligere jobbet i Lillesand som ungdomsleder i menigheten og på trivelige Smedmyra Dagsenter. Nå er jeg daglig leder i adopsjonsorganisasjonen InorAdopt, hvor vi arbeider for at barn skal få vokse opp i en omsorgsfull familie fremfor institusjon

Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet?

Jeg er glad i kirken. Jeg ønsker å bidra til at Lillesand menighet skal være et sted hvor alle kan føle seg velkomne og at det er deres kirke. Jeg syns det vil være spennende å være med på å påvirke viktige valg som ligger foran oss i menigheten, og utarbeide gode strategier for arbeidet i kirken.

Hvilke tanker har du om arbeidet i Lillesand menighet?

Det er allerede veldig mye godt arbeid som foregår. Det er mange i vår menighet som har lagt ned en stor innsats for at kirken skal favne alle og ha et variert tilbud, alt fra babysang og fredagstaco til JuniorKRIK, Tro og Lysgruppe, temagudstjenester og diakonitjeneste. Det er fint at kirken rommer mye og kan brukes til mye forskjellig, at det er en blanding av det uhøytidelige og lekne, og det høytidelige med gamle tradisjoner og liturgi. Jeg synes ikke minst at det er viktig at kirken er et sted hvor man kan være stille og ikke behøve å prestere.

Hvilke saker har du spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for?

Jeg ser på klimaendringene som den største utfordringen vi står overfor i vår tid, og jeg mener at kirken har et spesielt ansvar for å forkynne om bærekraftig levesett og forvaltning av skaperverket.

6. Erling Gitmark

{{imageLeft}}

Kort om deg selv:Jeg har drevet gård i mange år, men har nå overlatt ansvaret til yngre krefter. Jeg har bodd i Lillesand hele livet bortsett fra et opphold i Afrika for Kirkens Nødhjelp, noe som jeg tror har satt et visst preg på meg

Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet?

Jeg har sittet i menighetsrådet før og tenker at det er min tur til igjen å ta opp stafettpinnen.

Hvilke tanker har du om arbeidet i Lillesand menighet?

Jeg er opptatt av takhøyde og lave terskler. Det er viktig at alle føler seg inkludert

Hvilke saker har du spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for?

Alle sider ved arbeidet i menigheten har betydning, men ungdomsarbeidet bør og skal prioriteres høyt

7. Tor Arne Knutsen

{{imageLeft}}

Kort om deg selv:Kommer fra Mandal og er sivilingeniør. Flyttet til Lillesand for et år siden for å begynne hos Nkom. Har kjæreste i Bangladesh.

Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet?

Menigheten er viktig for min trosvandring – og jeg har et ønske om å bidra til at den blir viktigere for flere. Jeg tror det kan være nyttig at jeg har erfaring både som daglig leder i menighet, fra menighetsråd – og fra frivillig arbeid

Hvilke tanker har du om arbeidet i Lillesand menighet?

Det skjer mye bra i Lillesand menighet – men en menighet som ikke vil videre er ingen god menighet. Familiearbeidet, og det at man har et godt ungdomsarbeid sammen med andre er spennende. Godt tegn for videreutvikling av menigheten at det er bred oppslutning om prosjektet for menighetsutvikling

Hvilke saker har du spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for?

Jeg har spesielt lyst til å jobbe med menighetsutvikling. Det er viktig at menigheten både tilrettelegger for samlinger grupper for ulike aldere, noen grupper som passer for de som har allerede har knytning til menigheten, men også for de som er nye på vei inn i menighetsfellesskapet. Møtesteder for hele menighetsfellesskapet er viktig: Gudstjenesten er ett sted – men kanskje vi trenger flere?

8. Marianne Jortveit

{{imageLeft}}

Kort om deg selv:Kommer fra Drammen, og har bodd i Lillesand siden 2010.

Gift, 3 barn. Barnelege ved Sørlandet sykehus i Kristiansand

Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet?

Fordi jeg har lyst og mulighet til å være med i den neste perioden. Jeg ønsker å bidra til at alle skal føle seg velkommen i kirken og Lillesand menighet

Hvilke tanker har du om arbeidet i Lillesand menighet?

Det gjøres mye bra arbeid i Lillesand menighet. Dette arbeidet må støttes og videreutvikles, samtidig som nye tilbud for nye/andre grupper bør etableres.

Hvilke saker har du spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for?

Jeg er spesielt opptatt av barn og ungdom. Vi må ha attraktive og trygge tilbud for våre ungdommer også etter konfirmasjonstiden. Jeg har tro på å kombinere kirke og kultur, og kirke og idrett. Håper også at vi kan lage gode møteplasser for voksne som er ferdig med småbarnsperioden.

9. Ingunn Astrid Aamland

{{imageLeft}}

Kort om deg selv:Over 30 år som lærer i videregående skole har gjort meg klok - på ulike plan. Jeg våger å påstå at jeg er utstyrt med godt humør, og en raus og kjærlig rettferdighetssans. Kreativiteten min kan også nye fire år komme godt med i planlegging og strategisk tenkning

Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet?

Kirken trenger medlemmer som bryr seg. Jeg er en av disse. God forkynnelse bærer frukt, kirken er i grunnen et torg! Jeg vil gjerne være ei romslig torvkone, enda en periode.

Hvilke tanker har du om arbeidet i Lillesand menighet?

Mange givende tilbud til barn, unge og voksene. Klare og varme gudstjenester, - og gode kulturarrangement

Hvilke saker har du spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for?

Vi har i denne perioden flerfoldige ganger luftet muligheter for møteplasser som kan knytte sammen mennesker fra ulike generasjoner. Alderssegregering er ikke alltid det beste. Sentralt i denne løsningsprosessen står planlegging av menighetssenter rett i tilknytning til Lillesand kirke. Spesielt brenner jeg også for å få noe mer kirkefremmede til selv å oppdage hva de har gått glipp av! Og så for all del: Jeg brenner for en raus og Åpen Folkekirke og NMS!

10. Hans Eide

{{imageLeft}}

Kort om deg selv:Jeg er 68 år, gift, 3 barn, 8 barnebarn. Medlem av Den Norske Kirke. Har bodd i Lillesand hele mitt liv. Har jobbet med kjøtt hele livet. Også som daglig leder med personalansvar.

Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet?

Jeg ønsker å være et aktivt medlem av Lillesand Menighet. Være med å utvikle den, være samlende og at Kirken skal være en Folkekirke for alle.

Hvilke tanker har du om arbeidet i Lillesand menighet?

Jeg vet at det er mange gode krefter som jobber god sammen, dette ønsker jeg å være med å videreføre, jeg ønsker at menigheten skal favne vidt og ønsker impulser og innspill fra flere av Kirkens medlemmer.

Hvilke saker har du spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for?

Jeg brenner for en kirke som er samlende for alle. Toleranse åpenhet og trivsel. Være med på å lage en trygg og god arbeidsplass for alle de ansatte.

11. Elin Hegli Bugge

{{imageLeft}}

Kort om deg selv:Jeg kommer fra Trondheim og har bodd i Lillesand siden 1985. Jeg er utdannet flyvertinne, og har arbeidet som autorisert helsesekretær ved sykehuset i Kristiansand i ti år. De to-tre siste årene har jeg vært frivillig på Etter skoletid i Tingsalen, og deltatt på språk-cafe for flyktninger.

Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet?

Jeg sier ja til å sitte i menighetsrådet, fordi jeg ønsker å kunne samarbeide med de andre kandidatene.

Hvilke tanker har du om arbeidet i Lillesand menighet?

Jeg synes det er godt å være i menigheten. Mye flotte folk, både frivillige og ansatte. Jeg opplever at de jeg jobber sammen med tar godt vare på hverandre.

Hvilke saker har du spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for?

Jeg har spesielt lyst til å jobbe med ungdom.

12. Håvard Kvarenes

{{imageLeft}}

Kort om deg selv:Jeg er 17 år (blir 18), går på Lillesand vgs, aktiv medlem i KRIK og jrKRIK.

Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet?

Jeg tenker det er viktig å ha litt av ungdommen med.

Hvilke tanker har du om arbeidet i Lillesand menighet?

Jeg kjenner best til det som har med ungdomsarbeid å gjøre, som for eksempel KRIK som jeg tenker er bra og gode muligheter for unge.

Hvilke saker har du spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for?

Ønsker å jobbe med KRIK og UNG og aktiviteter for ungdommer.

13. Nina Elin Askbo

{{imageLeft}}

Kort om deg selv:Var opprinnelig sykepleier. Men tok, for noen år siden, videreutdanning og jobber nå på Lillesand videregående skole. Har 4 voksne barn og 6 barnebarn. Liker å holde meg i form og være ute.

Hvorfor sier du ja til å sitte i menighetsrådet?

Arbeidet virker meningsfylt og jeg er opptatt av en inkluderende folkekirke

Hvilke tanker har du om arbeidet i Lillesand menighet?

Mener det drives mye godt barne- og ungdomsarbeid. Viktig å markedsføre dette arbeidet, slik at flest mulig får mulighet til å delta

Hvilke saker har du spesielt lyst til å jobbe med, eller noe du brenner for?

For meg personlig, er det viktig med inkludering og at vi har en folkekirke som rommer alle mennesker.