Foto: Privat

Kulia topper valglisten

Det er 13 kandidater på årets valgliste ved kirkevalget i Lillesand. Valget gjennomføres som et rent personvalg.

Menighetsrådsvalget avholdes samtidig med valg til kommunestyre og fylkesting. I Lillesand vil valg til menighetsråd og bispedømmeråd bli avholdt i kommunetorget, men det er mulig å forhåndsstemme i perioden 12. august til 6. september. 

Det er kun én valgliste i Lillesand. Det vil si at valget vil bli gjennomført som et rent personvalg, hvor det er kryssene hver enkelt kandidat mottar som vil avgjøre hvem som blir valgt og ikke -  og i hvilken rekkefølge de blir valgt. Det er lov til å føre opp kandidater som ikke står på listen. Tidligere har slike "skriv inn"-kandidater gått inn på varamannslisten. 

Dette er kandidatene som står på årets valgliste i Lillesand: 

1.Gunnar Kulia f. 1957

2. Hildegunn Buene Hunemo f. 1981

3. Cathrine Borgen f. 1975

4. Jørgen Forseth Jacobsen f. 1945

5. Anita Frydenlund Austdal f. 1966

6. Erling Gitmark f. 1954

7. Tor Arne Knutsen f. 1966

8. Marianne Jortveit f. 1971

9. Ingunn Astrid Aamland f. 1943

10. Hans Eide f. 1951

11. Elin Hegli Bugge f. 1947

12. Håvard Kvarenes f. 2001

13. Nina Askbo f. 1954