Ragnar Langfeldt, Anne Grethe Knudsen og Magne Haugen ser frem til en spennende kulturminnedag.
Ragnar Langfeldt, Anne Grethe Knudsen og Magne Haugen ser frem til en spennende kulturminnedag.

Markerer kulturminnedag med byvandring

Torsdag 12. september markeres kulturminnedagen med avduking og presentasjon av nye skilt på fredede bygg i Lillesand.

Under Lillesands Da’ene ble to av de karakteristiske blå informasjonsskiltene avduket under byvandring i Øvregate. Torsdag neste uke skal sju nye skilt avdukes.

– Vi starter med SN Hansens hus og så tar vi en vandring via andre bygg som fortjener dette staselige skiltet før vi ender opp på Skrivergården og tar turen til Rådhuset for en finale med enkel bevertning, noen ord fra fylkets kulturminnevernavdeling og musikk med Ingrid Vetlesen, sier Ragnar Langfeldt, som kan fortelle at årets feiring av kulturminnedagen er et samarbeid mellom Vestre Moland og Lillesand Historielag, Lillesands Sparebank og Lillesand kommune.

Informasjonsskilt

Det var banksjef Anne Grethe Knudsen som tok initiativ til at fredede bygg i byen skal utstyres med informasjonsskilt og arbeidet er nå i full gang.

– Dette handler både om å ta vare på vår identitet og øke kunnskapen om byggene og vår historie, men også om å heve attraktiviteten for Lillesand sentrum, forteller en entusiastisk banksjef, som kan fortelle at man så smått er begynt å tenke på å utvikle konseptet videre.

– Etter hvert ser vi for oss at skiltene vil bli utstyrt med QR-koder og at vi på et nettsted eller en app vil kunne lese mye mer om de ulike bygningene som nå er skiltet, sier Knudsen. Det er noe også kulturleder Magne Haugen ser frem til.

x
x

Krevende

Sammen med Terje Ellefsen og John Gustav Johansen har kulturleder Haugen stått for mesteparten av arbeidet med å utforme skiltene.

– Det har vært en krevende jobb. Vi må kvalitetssikre alt av informasjon, samtidig som vi må sile hva som skal med og ikke. Det er ikke plass til altfor mye skrift på disse skiltene. En app vil derfor være et viktig steg videre, mener kulturlederen, som kan fortelle at også museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal har bidratt i arbeidet med å plukke ut aktuelle bygninger for disse skiltene.

– I første omgang er det fredede bygninger, men etter hvert ser vi for oss at vi også skal skilte verneverdige bygninger og bygninger som har spesielle historier å fortelle, forklarer Langfeldt, som legger til at arbeidsgruppen har vært i dialog med eierne av byggene før skiltene blir satt opp.

– Dette skal være positivt, så derfor legger vi vekt på et godt samarbeid. Alle vi har snakket med så langt har vært positive, men noen har synspunkter på plassering, og det har vi stor forståelse for. Det er jo snakk om hus som blir brukt og da vil man nødig ble nedrent av besøkende. Vi har imidlertid funnet gode løsninger, mener banksjef Knudsen, som håper mange blir med på markeringen av kulturminnedagen og nye skiltavdukninger. Ett av skiltene som skal avdukes er Lillesands Sparebanks eget skilt.

– Det blir fint, mener banksjefen, mens Ragnar Langfeldt legger til at man får en liten presentasjon ved hver avduking.

– Vi har vært så heldige at vi har fått hovedpersonene i tilknytning til hvert hus til å si noe, så dette kommer til å bli en veldig fin runde og vi har også forventninger til avslutningen på Rådhuset, sier Langfeldt.

thor@lp.no