Kultur

- Skal vi bygge landet vårt, må vi først bygge våre lokalsamfunn

- Skal vi bygge landet vårt, må vi først bygge våre lokalsamfunn

Oddvar Glidjes tale for dagen:

Kjære bygdefolk og gjester!

Å være høflig, er en god og ønskelig holdning. Å gratulere noen som fortjener gratulasjon er også et tegn på at vi bryr oss og at vi bryr oss om hverandre.

Derfor: Gratulerer med dagen! Gratulerer med nasjonaldagen!

              Gratulerer med frihet! Og gratulerer med fred!

De fleste av oss har vel ei oppslagstavle på kjøkkenet eller en plass i huset hvor vi henger opp viktige beskjeder eller informasjon vi skal huske. I et hus på Birkeland har jeg sett flg. oppslag:

             -Tenn lys for andre, - så vil de slippe å leve i mørket!

            -Del din overflod, - så blir du rik!

            -Skap trivsel rundt deg, - så vil du sjøl trives!

            -Del dine gleder, - så vil gledene dobles!

            -Del dine sorger, - så vil sorgene halveres!

            -Skap fred, - så vil verden bli bedre for mange.

Jeg tenker at dette har blitt hengt opp for å minne husfolket om noe viktig i hverdag og fest, nemlig å tenne lys, dele, skape trivsel og fred og ta vare på hverandre.

Når jeg nå har nevnt dette, så er det for å minne oss i dag om noe grunnleggende for å skape fred, hegne om frihet og være noe for alle de som ikke har like store ressurser eller muligheter i livet som oss.

Fra å være en relativt fattig nasjon både i 1814, 1905 og 1945, er det nesten utrolig å bu i Norge og oppleve at vi er et av verdens rikeste og tryggeste land. For et privilegium! Derfor skulle vi være de første til å tenne lys, dele overflod, skape trivsel og fred og dele gleder og sorger. Det er ikke lønnsomt å forbanne mørket, men heller framheve lyset! Dere skjønner: Lyset er sterkere enn mørket, et varmt håndtrykk og hyggelige ord gir både giver og mottaker livslyst og gode opplevelser.

Alle land har 17.mai på almanakka, men det er bare Norge som feirer den som nasjonaldag. Og en nasjonaldag er en dag hvor et land minnes og feirer en spesiell begivenhet i landets historie.

Vår nasjonaldag feirer vi jo fordi Grunnloven vår ble underskrevet av 112 menn på Eidsvoll 17.mai 1814. De var enige om å bygge Grunnloven vår på idealer som frihet, likhet, brorskap og sist, men ikke minst, kjærlighet til fedrelandet Norge.

Om vi ikke fikk vår fullstendige frihet før i 1905, fordi vi var i union med Sverige og hadde felles konge, så fikk vi vårt eget Storting og endelig retten til sjøl å styre landet vårt.

Det norske folk jublet 17. mai i 1814. De jublet også 17.mai 1905, selv om vi først ble selvstendige 7. juni, og ikke minst jublet de 17. mai 1945.

De jublet og takket!

Jubler vi i 2019? Takker vi i 2019?

Se dette bildet i full størrelse
Tobias jorde
Se dette bildet i full størrelse
Tobias jorde

På vei til Eidsvoll i 1814, var det en skysskar som kjørte Georg Sverdrup. Sverdrup ble sentral i arbeidet med grunnloven og fungerte også som Stortingspresident under 17. mai det året. Skysskaren, det var jo hest og karjol, skysskaren og Sverdrup samtalte mye under turen, og det er noen ord fra skysskaren som seinere har blitt en kjent setning og gjengitt i våre historiebøker.

Han sa: ”Sverdrup, hva du enn sier og gjør, så kom i hau at Gud er attåt”! Sagt på godt norsk: ”Husk Sverdrup, at Gud må være med i det dere nå skal gjøre på Eidsvoll.

Dette er helt i pakt med det Elias Blix skriver i Fedrelanssalmen ”Gud signe vårt dyre fedreland”, der det i vers 6 heter:

”Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja.

Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja.

Så vakta oss, Gud, så me kan bu i heimen med fred og hyggja!”

Under feiringen av 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014, ville Ullensaker historielag hedre denne skysskaren med en bauta og de kjente ordene inngravert. Ullensaker er nabokommunen til Eidsvoll og de hadde kjørt gjennom den. Skysskaren hadde sagt noe som folket, både i 1814 og 2014 sto inne for og mente var viktig. Han måtte hedres. I dag er det kamp om sentrale ting i Grunnloven vår, det er også grupper i vårt samfunn som arbeider for å forandre og omskrive våre nasjonalsanger og få bort korset i flagget. La oss stå opp og verne om grunnleggende verdier!

Livlig folketog

Det finnes mange bautaer rundt om i Norge som forteller om mennesker som elsket landet vårt og som elsket freden og friheten. Derfor er også 17. mai en dag for å minnes at noen har kjempet for at vi bor i et fritt land.

Bautaen bak her på Tobias jorde og som ble bekranset av ungdomsskoleelever tidligere i dag, vitner om at noen faktisk har mistet livet for at vi skal overleve og oppleve fred. Og de som kom heim fra fangenskap og konsentrasjonsleirer, de kom heim med vonde opplevelser og tanker som vi andre ble spart for.

Bautaene inneholder oftest mannsnavn: En ektemann, en far, en sønn eller en kjæreste. Men bak alle disse som ga sitt liv, var det som oftest ei kvinne: Ei kone, ei mor, ei datter eller ei forelska jente som ble igjen for å verne om heimen, fordele de få pengene de hadde og vente i spenning og frykt. Også her i Birkenes.

Mange kommuner har reist bautaer som viser kvinner og barn som speider etter en mann, en far, en sønn eller en kjæreste. Kommer han?

Vi har plass til flere bautaer her på Tobias jorde!

Se dette bildet i full størrelse
17. mai Oddvar Glidje holdt 17. mai-talen på Tobias Jorde

17. mai: Oddvar Glidje holdt 17. mai-talen på Tobias Jorde

La oss huske at 17.mai er dagen da vi feirer vårt demokrati, vi feirer vår selvstendighet, vi feirer våre rettigheter, - men vi må heller ikke glømme at vi har ansvar og forpliktelser. Det er lett å vende blikket innover mot oss sjøl, fordi så mange av oss bare har opplevd å vokse opp i et land som ”flyter av melk og honning”. Er vi våkne og villige til å se, så er det utrolig mange mennesker rundt om i verden som daglig lever i frykt for krig, frykt for terror og overgrep, de sulter og har mangel på de mest grunnleggende ting i livet.

Kjære tilhørere:

Vi har mat på bordet, vi har tak over hodet og vi har klær på kroppen. Vi har frihet og fred. La ikke verdens fattige se at vi klager, la de heller merke at vi deler.

For: Vi blir ikke fattige av å dele!

La oss åpne hendene våre for å gi, for å dele og være gode forvaltere. Husk at det er de åpne hender som kan gi og ta i mot. Det er åpne hender som skaper fred. Knytta hender kan verken gi eller ta i mot.

”Ja, men det vi gjør er bare en dråpe i havet”, sier noen. Men hør: Denne dråpen er viktig for den som får den. Og mange dråper hjelper mange.

Spør ei lita jente eller en liten gutt i krigsherjede Syria om ikke en dråpe hjelper? Det nytter! Denne 17.mai vil jeg oppfordre oss alle til å lukke ørene til budskapet om at det ikke nytter å gi. Alt vi deler med våre fattige søsken gir håp til den som får. Det nytter!

Og la meg også nevne at alle, alle verdensreligioner og humanismen har ”Den gyldne regel” som rettesnor. Og den lyder: ”Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem!” Eller enda mer positivt sagt: ”Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du først gjøre mot dem”!

Å minnes den hjelp vi i Norge, vi i Birkenes, fikk i og etter vanskelige nødsår, burde virkelig få oss til å vise takknemlighet og giverglede.

Folketoget Birkeland 2019

Så feirer vi altså 17.mai p.g.a. vår historie omkring 17.mai 1814, og fordi vi vil stå fram som en nasjon som vil hegne om Grunnlovens verdier: Frihet, likhet, brorskap og kjærlighet til landet vi bor i. Og vi vil lære barna og de unge at det er viktig å kjempe for disse verdiene og at 17.mai ikke bare er is, pølser og brus. Det er nok av negative krefter i vår verden som trykker på og som vil ha makt.

Det blåser noen kalde vinder gjennom Europa. Men det finnes også varme vinder. Sjøl om vi bor langt mot nord, kan vi være med på å stimulere den varme og inkluderende vinden. Ikke ved å bygge murer, bygge festninger, men ved å se, møte, inkludere og være en medvandrer til den som er forfulgt, torturert, utstøtt og mishandlet. Vi kan lukke øynene for alt dette, men la oss ikke lukke hjertene.

Vi vant friheten vår gjennom hardt arbeid, slit og død, men samtidig vant vi noe mer: Vi vant vinnerloddet i de ressursene havet og naturen har gitt oss. Så la oss være gode forvaltere som ikke forbruker naturen, utrydder mangfoldet, men som er villige til å dele gevinsten med de trengende og med våre etterkommere.

17. mai 17. mai-komiteens leder, Gunnar Birkeland, overrakte blomster til Oddvar Glidje.

17. mai: 17. mai-komiteens leder, Gunnar Birkeland, overrakte blomster til Oddvar Glidje.

Er det godt å bu i Birkenes ? Har vi et lokalsamfunn som inkluderer oss alle og hvor vi bryr oss om hverandre? Er det noen som ikke blir sett og er det noen mennesker vi ”skygger unna”? For det er flere familier og mange enkeltmennesker som opplever at budsjettet ikke går i balanse, at helsa svikter, at det å være pårørende er krevende og at ensomheten skygger for det gode liv.  

Skal vi bygge landet vårt, må vi først bygge våre lokalsamfunn. Friheten, freden, velferden og mange dugnadsarbeidere har gjort at det er utallige muligheter i bygda vår til styrke helsa,

bygge vennskap, snakke om Livet og skape gode relasjoner. Tenk hvilket godt fellestiltak som ble gjort for ungdom mellom 13 og 16 år i går kveld! Fellesskap, ansvar, dugnad! Kommende uke skal kommunestyret si ja eller nei til å opprette en Frivillighetssentral. Blir det positivt, kan du og jeg si ja til å være noe for noen eller vi kan si hva vi ønsker hjelp til. Da bygger vi kommunen og da bygger vi landet. Folkefesten i kveld vil sikkert vise at vi står sammen om gode og inkluderende verdier.

Jesper Munk i ØIF Arendal, klubben som ble norgesmester i herrehåndball i vår, sa det slik:

”Det beste laget er ikke det laget som har de beste spillerne, men de som har det best sammen!”

Og dugnadslederen for restaurering av frikirke rett over gata her, sa det så treffende i følge Birkenesavisa. Han sa det omtrent slik:

”Flere vegger innvendig i frikirka er kledd med takhøye spiler. Ser vi ut vinduene og bort på Tobias jorde, kan vi se at spilene på veggen i kirka spiller på lag med spilene på scenen! Vi ønsker å spille på lag med bygda!” Så langt dugnadslederen. Det er flott sagt!

Spille på lag med bygda, spille på lag med andre organisasjoner og grupper,- og med frimodighet fortelle oss at ”Dersom vi får en dag i mårå, så er den rein og ubrukt” for å omskrive litt på Prøysenvisa. Den er rein og ubrukt og den har ark og fargestifter tel . Det betyr at den som gjør opp for sine lovbrudd skal få muligheten til å starte på nytt, tegne nye ark og vi skal tilgi.

La oss hjelpe, og ikke straffe barn og unge for lovbrudd som er begått av foreldre.

Jeg vet ikke om våren var kommet til Eidsvoll da de skreiv under på Grunnloven 17. mai 1814, men i dag, på Birkeland, er naturen pyntet med ulike fargenyanser, og de korsmerkede flaggene vaier fritt i rødt, hvitt og blått! Det er en kombinasjon som frambringer takknemlighet og glede. Dette må vi hegne om!

Sjøl om politiet over heile landet er bevæpnet denne dagen og offentlige plasser er sikra med solide blomsterkrukker, som her på Tobias jorde, så skal vi feire det som forener oss og ikke lage motsetninger og konflikter.

”Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud! Landet ville Han beskytte, skjønt det mørkt så ut.

Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett. Har den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett”

Igjen: Gratulerer med dagen!

.