Kultur

Skipper Lofthus

Skipper Lofthus

Skipsfarten var alfa og omega for sørlandskysten i gamle dager. De fleste innbyggerne hadde en eller annen tilknytning til skipsfart, enten direkte eller indirekte.