Hvor møter vi den, hvilken funksjon har den – og er den bare negativ? spør Linn Iren Engemyr Knutsen i Kirkeakademiet tirsdag.
Hvor møter vi den, hvilken funksjon har den – og er den bare negativ? spør Linn Iren Engemyr Knutsen i Kirkeakademiet tirsdag. Foto: HEDDA HESTHOLM

Til kirkeakademiet

Kirkeakademiet har sitt første møte tirsdag. Dit kommer lillesandskvinnen Linn Iren Engemyr Knutsen for å snakke om negativ sosial kontroll. Med seg har hun egne erfaringer fra karismatiske kirkemiljøer.

Hvor kommer den negative sosiale kontrollen fra? Og hvorfor forbinder vi så ofte dette tema med religion? På høstens første møte i Kirkeakademiet tar Linn Iren Engemyr Knutsen tak i spørsmålet om hvorvidt den negative sosiale kontrollen kommer fra Gud eller mennesker, og forsøker å finne noen svar på hva skal vi gjøre med dette problemet – hvis det er et problem?

Engemyr Knutsen har vokst opp i Lillesand. Hun har en master i samfunnsetikk, har studert arabisk i Norge og Tunisia og jobber nå som flyktningkonsulent i Grimstad kommune og prosjektutvikler for Prosjekt Frihet.

– Handler om baksnakking

– På Kirkeakademiet skal jeg snakke ut fra den litt vanskelige og vidløftige tittelen «Negativ sosial kontroll – fra Gud eller mennesker?» Det er et ambisiøst prosjekt å skulle si noe om et sånt tema. Det er omfattende og svært komplisert, men derfor også spennende. Og målet er å gjøre innholdet i foredraget enkelt og hverdagslig. For den sosial kontrollen handler i mange tilfeller om baksnakking, og det kan nok de fleste av oss relatere til. Dette foredraget er for alle som en eller annen gang har baksnakket litt, sier Engemyr Knutsen.

Ikke bare i islam

Hun har jobbet forebyggende med sosial kontroll i innvandrermiljøer i flere år nå, blant annet gjennom Prosjekt Frihet.

– Gjennom dette arbeidet har jeg også blitt oppmerksom på den sosiale kontroll jeg selv ble utsatt for i de svært karismatiske sammenhenger jeg var en del av som ungdom. Det var lett for meg å se den kontrollen flyktninger og andre minoriteter ble utsatt for av sine egne, men det ble nesten som et sjokk da jeg skjønte at miljøene jeg var ungdom i praktiserte mye av den sammen kontrollen. Dette gjør at arbeidet mot negativ sosial kontroll også blir en personlig sak for meg. Og religionens rolle i den sosiale kontrollen er viktig å snakke om, uten å ta fra mennesker friheten til å tro, sier Engemyr Knutsen.

Nødvendig sosial kontroll?

– I mediene ser vi ofte sosial kontroll i sammenheng med islam, og det er flere kvinner med muslimsk bakgrunn som blir sett på som representanter og aktivister i arbeidet for frihet, som motsats til religiøs eller kulturell kontroll. Jeg er opptatt av å se bakenfor dette. Se på hva funksjonen av den sosiale kontrollen er, hvordan den også kan være nødvendig, og noen ganger positiv. Hvis den kan være det, sier Linn Iren.

I foredraget kommer hun også inn på begreper som frihet og ensomhet.

– For flere kan livet «på utsiden» av den negative sosial kontrollen oppleves som ensomhet, og dermed som en tom frihet. Så bildet er ikke så enkelt, men det er desto mer spennende for å forstå noe om sosiale mekanismer og betydningen av å tilhøre et fellesskap, mener hun.

– Den sosiale kontrollen er ikke ny, men stadig aktuell. Derfor vil både Sokrates, Kierkegaard, Barbra Streisand, Fadime og Faten trekkes frem i foredraget. Og bygdedyret, sier Engemyr Knutsen.

I Lillesand kirkeakademi er man glad for å ha hentet inn en kunnskapsrik, lokal foredragsholder.

– Linn iren gjør seg mer og mer bemerket i det «flerkulturelle» fagfeltet, på landsnivå. Integrering og Mangfoldsdirektoratet bruker henne, i likhet med en rekke kommuner – flere enn 30 til nå – i arbeidet for å spre informasjon og presentere et undervisningsmateriell mot negativ sosial kontroll, forteller Tora Selås Skippervold i Kirkeakademiet.

Tirsdagens møte finner sted i rådhussalen, hvor det også vil bli et musikalsk innslag.

Innholdsrik høst

Neste arrangement i regi av kirkeakademiet blir et møte med lege og professor Ingvard Wilhelmsen, som i mange år har drevet klinikk for hypokondere og er en svært populær foredragsholder. Den 8. oktober kommer han til Hotel Norge for å snakke om livet som et usikkert prosjekt, om grubling og bekymring, risiko og usikkerhet, tvil og tro. Foredraget ble utsolgt i løpet av få dager.

8. november arrangerer kirkeakademiet i samarbeid med Høvågs Museums- og historielag omvisning i Høvåg kirke og foredrag med forsker ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, Øystein Ekroll.

I november samarbeider kirkeakademiet, kunstforeningen og Hotel Norge nok en gang om en kulturuke. Programmet er foreløpig ikke helt klart, men den 15. november kommer Paul Leer-Salvesen til Meta Hansens hus for å snakke om fremtidsfrykt og fremtidshåp, og samme kveld er det konsert på Hotel Norge med Asbjørn Ribe.

heidi@lp.no