Stråling fra stein: Elevene betrakter utstråling fra en stein i et tåkekammer. Foto: Innsendt

Tre dager med «strålende» eksperimenter

Elevene får oppleve at selv en stein sender ut stråling.

Lillesand videregående skole har hatt besøk av Vitensenteret.

– I tre dager har de vært på besøk, sier medielærer Stein Dvergsnes.

Han forteller at Vitensenteret ønsker at elevene gjennom praktiske forsøk lettere skal forstå relativt kompliserte naturvitenskapelige fenomener.

Eksperimenterer: Hannas gruppe gjør klar et tåkekammer med tørris for å kunne se stråling fra en stein. Foto: Innsendt

Dette oppnår de med å besøke skoler og barnehager i hele Agder med avansert utstyr som ikke er tilgjengelig på alle skolene.

– Opplegget deres tilpasses selvfølgelig den aktuelle aldersgruppen, sier Dvergsnes.

Tørris: Rasmus sin gruppe spyler vann over tørrisen. Foto: Innsendt

Han kan rapportere at også elevene er fornøyde med opplegget.

– Rasmus Idsøe Røed og Hanna Røstad Matre, syntes det var både spennende og interessant å lære om stråling, og hvordan forskjellige materialer kan begrense noen typer stråling, mens andre stråler går rett igjennom. Ingen av de hadde tidligere tenkt på hvor mye stråling det er rundt oss hele tiden.

Ønsker fler besøk: Elever Rasmus Idsøe Røed og Hanna Røstad Matre kunne tenkt seg flere besøk fra Vitensenteret. Foto: Innsendt

– Begge elevene har langsiktige planer om å studere noe knyttet til realfag og kunne godt tenke seg flere besøk fra Vitensenteret, sier Dvergsnes.

Ønsker å lære bort kompliserte fenomener: Helene Kjær Risinggård fra Vitensenteret har vært på besøk på Lillesand videregående skoler i tre dager og sammen med elevene gjennomført praktiske forsøk. Foto: Innsendt