Jord, ild, luft, vann: Trond Skog produserer hovedsakelig raku-brente objekter som henter sin inspirasjon fra de fire grunnleggende elementene. Foto: Truls Bjørkum Larsen

Vår tids viktigste utfordring

– Vi roper ikke bare et varsku. Vi leter også uavlatelig etter håp.

Fredag åpner kunstutstillingen Metanoia på Meta Hansens hus.

– Prosjektet går over ti dager, med forskjellige poster på programmet, sier arrangør Jo van der Eynden.

Rigger: Jo van der Eynden har brukt uken på å rigge klart til åpningen. Foto: Truls Bjørkum Larsen
Mye vakker forsvinner: Sam Frankowska prøver å få folk til å forstå hvor mye vakkert som forsvinner om en ikke reagerer, med sin serie «Extinction spiral». Foto: Truls Bjørkum Larsen

Det meldes blant annet om musikalske innslag og samtale med dirigent Rolf Gupta.

– Det er fem ulike bildekunstnere som stiller ut, det vil være oljemalerier, tekstil, keramikk, akvarell og skulpturer, sier Eynden.

Begrepet «Metanoia» er knyttet til psykologien, teologien og økofilosofien. Det kommer fra gresk og kan oversettes med «ettertanke».

Utstilling: Fredag åpner Metanoia på Meta Hansens hus. Foto: Truls Bjørkum Larsen
Skulpturer: Barbro Raen Thomassen har, med hammer og meisel, utformet disse skulpturene i marmor. Foto: Truls Bjørkum Larsen

– Utgangspunktet for utstillingen er klima og miljøutfordringer. Med prosjektet ønsker vi å sette disse problemstillingene og utfordringene på dagsorden i en kunstnerisk kontekst.

Utstillere er Sam Frankowska, Barbro Raen Thomassen, Haakon Even Henriksen, Trond Skog og Hanne Thyholdt.

Extinction spiral: Sam Frankowskas bilder viser arter som er i ferd med å dø ut. Foto: Truls Bjørkum Larsen