foto
Clemmetsens hus, Nygårdsgata 16. Foto: Christian Nørstebø

Disse husene har fått blå skilt