Grethe Bygland er leder av Mental Helse Lillesand. Foto: Christian Nørstebø

– Se mennesket, ikke sykdommen

Grethe Bygland er selv ufør, men har i 15 år jobbet frivillig for at mennesker med psykiske utfordringer eller rusproblemer skal få det bedre. – Om ikke jeg kan ha en lønnet jobb, kan jeg gjøre noe nyttig for samfunnet og menneskene rundt meg, sier hun.