Juletrefest på 1950-tallet

Hvordan opplevde en liten gutt å være på juIetrefest i Lillesand for 60 år siden?