– Ofte sier jeg ja før jeg har fått tid til å tenke

foto