foto
Arkiver fra Lillesand: Depotansvarlig Yngve Schulstad Kristensen har oversikt over hundrevis av hyllemeter med Lillesand-historie. Foto: Christian Nørstebø

På skattejakt i Lillesands historie