FARGER, FEST OG MORO: Kjønnskreative barn som får være seg selv lever, sier Farrah Løvdal. Denne måneden feires Pride. Foto: Carl Christian Engstad

Hennes barn skiftet kjønn

Farrah Løvdal er mor til et barn født i feil kropp. Hun mener fordommene mot transkjønnede barn vitner om usikre mennesker, som sliter med seg selv. Målet er at barn med kjønnsinkongruens skal få den behandlingen de trenger.