TERAPITIME: Kristelig Folkeparti og Venstre er rykende uenige om forbud mot konverteringsterapi, men både stortingsrepresentant Jorunn Lossius (KrF) og sentralstyremedlem Petter N. Toldnæs i Venstre er enige om at terapiformen ikke skal forekomme og må bekjempes. Lillesands-Posten ble med da de to satt seg ned for å snakke ut om temaet. Foto: Sindre Haugen Mehl

Terapitime mellom KrF og Venstre

De profilerte lillesandspolitikerne Jorunn Lossius (KrF) og Petter N. Toldnæs (V) mener begge at homoterapi må bekjempes, men der stopper også enigheten. Lillesands-Posten ga dem muligheten til å utdype sine standpunkt.