foto
VIL BESKYTTE BARN OG UNGE: Både som varaordfører og lærer vil Geir Svenningsen (KrF) bekjempe mobbing.

Dette er mobbing