Her har Amalie basar til innekt for barnekreftforeningen. Nå - etter hennes død - fortsetter innsamlingen.

Amalie (14) visste at hun skulle dø. Likevel fant hun styrke til å hjelpe andre barn

Nå viderefører foreldrene Amalies hjertesak.