foto
Annie og Jacob giftet seg i 1946 og hadde et godt ekteskap.

Jacob Syvertsen – musiker av Guds nåde