KORONASPREK: Annemor Kjølmoen og Wenche Jarno har gått tur hver eneste dag fra Norge stengte ned mars 2020. De dannet sin egen klemmekohort. Foto: Synnøve Skeie Fosse

Klemmene vi har savnet

(Agderposten) Noen har dannet «klemmekohorter». Andre har lenge båret på savnet etter klemmer og hudkontakt. Wenche og Annemor bestemte seg for å snu koronaåret til noe positivt.