Fyller merden med ett tonn torsk før julerushet

foto