foto
Ukens navn: Roger Ribe, daglig leder i Ribe Betong. Foto: Ribe Betong

– Det handler om å tørre å satse