foto

Slik blir dine barn glad i å lese

Fortsett gjerne med høytlesning selv om de har begynt på skolen, anbefaler bibliotekar Signe Idsøe Røed, som savner en god diskusjon om hva biblioteket betyr for folk i kommunen.