Åpenhet

Lederartikkel 19. november 2021:

Politikerne i Birkenes er ikke vant til å ha pressen til stede når de forbereder budsjettet. I år ønsket Lillesands-Posten å lage en sak på budsjettprosessen, men det falt sentrale politikere tungt for brystet.

Da politikere truet med å forlate møtet hvis pressen var tilstede, opplevde Lillesands-Posten et press om å forlate møtet. Selv om vi har vårt på det tørre og politikerne neppe har noen hjemmel til å lukke møtet, så valgte vi å forlate møtet. Vi ønsker imidlertid å signalisere at dette ikke blir aktuelt neste år. Da må politikerne finne seg i å stille sine budsjettspørsmål og lufte sine tanker om mulige endringer i offentligheten med mindre det er snakk om forhold som berører enkelte brukere av kommunale tjenester eller forretningsmessige avtaler som naturlig nok må behandles bak lukkede dører.

Les også
Truet med å gå dersom pressen var til stede

Når politikere møtes med administrasjonen på dette viset, så er det et offentlig møte. Og da må man følge lover og regler for gjennomføringen av slike møter. Det forundrer oss at politikere – og spesielt en politiker som har en fortid som avisredaktør – ønsker å holde pressen utenfor.

Man kan jo saktens lure på hva som foregår på disse møtene som man er redd for at offentligheten skal få kunnskap om? Særlig tillitsvekkende er det i alle fall ikke.

I Lillesand har man en ordning hvor hele prosessen er åpen. Partiene oppfordres til å stille spørsmål om bakgrunnen for ulike deler av budsjettforslagene og konsekvenser av ulike endringsforslag. Det er en god ordning og vi i pressen setter pris på at det er full åpenhet om både spørsmål og svar. På den måten kan både politikere, presse og innbyggere bli klokere underveis i prosessen.