Hør ham

Ord for helgen er skrevet av Frode Fjeldbraaten.

Kirken har ofte hatt noe å si, men det har ikke alltid opplevdes så relevant.

Jeg lengter etter at vi som menighet legger til rette for å lytte mer.

Kirkeklokkene til Lillesand kirke og Høvåg kirke vil ringe søndag klokken 13. Sannsynligvis vil også Vestre Moland kirke bli med på begivenheten.

Vi vil gjerne være bra for andre, for byen og resten av verden.

Kanskje trenger vi først og fremst å lytte? Søren Kierkegaard skrev:

«Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne ham der hvor han er, og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. Enhver der ikke kan det, er selv i innbilning, når han mener å kunne hjelpe andre.

For i sannhet å kunne hjelpe en annen, må jeg forstå mer enn han, men dog vel først og fremst forstå det, han forstår. Når jeg ikke gjør det, så hjelper min mer-forståelse han slett ikke. Vil jeg likevel gjøre min mer-forståelse gjeldende, så er det fordi jeg er forfengelig eller stolt, så jeg i grunnen i stedet for å gagne han, egentlig vil beundres av han.

Men all sann hjelpekunst begynner med en ydmykelse.

Hjelperen må først ydmyke seg under den han vil hjelpe og derved forstå,

- at det å hjelpe ikke er å beherske, men det å tjene

- at det å hjelpe ikke er å være den herskesykeste, men den tålmodigste

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- at det å hjelpe er villighet til inntil videre å finne seg i å ha urett og ikke å forstå, det den andre forstår.»

I kirkeåret er vi nå i åpenbaringstiden og teksten til søndag handler om hvordan Jesus ydmyket seg og fant folk der de var, da han ble som alle andre og assosierte seg med folks synd. Da Jesus stod opp av vannet kom det en due ned og en stemme fra himmelen som sa: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Da Jesus tok med seg Peter, Jakob og Johannes på fjelltur, hørte de igjen en stemme fram himmelen som sa. "Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!"

Jeg ønsker å legge til rette for at vi i større grad kan lytte: innover, oppover og utover.

Innover kan handle om lytte til egen erfaringer, opplevelser og verdier. Når vi tar oss tid og lytter til hverandre på en inkluderende og respektfull måte, kan vi få satt ord på våre erfaringer og få hjelp til noen skritt på en vei videre. Når vi blir lyttet til kan vi ofte legge merke til noe nytt, eller noe kjent som var mer vesentlig enn vi visste om.

Oppover kan handle om å lytte til Gud. Som kirke skal vi selvfølgelig lytte til det Jesus har å si gjennom ordet og sakramentene. Kanskje kan vi oppdage noe meningsfullt når vi igjen lytter til og bruker ord vi har hørt før? I gudstjenester denne vinteren vil vi også lytte til tekster og bønner fra både Blues tradisjonen og Bob Dylan.

Utover kan handle om å lytte til folk vi ikke kjenner så godt. Hvis vi som kirke skal være nyttige trenger vi å forstå det andre forstår. Jeg tror mange unge og voksne har behov for noen som lytter på en inkluderende og respektfull måte. I Kierkegaards fødeby har de nå noe de kaller «Den lyttende kirke». Kanskje er dette noe for de av oss som gjerne vil forstå mer og for de av oss som gjerne vil hjelpe?

Frode Fjeldbraaten